Dnia 10 października 2017 r. upływa termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2017 r. przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Męcince lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Męcinka Nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073