W dniu 4 października 2017r. Wójt Gminy Męcinka otrzymał informację od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka o przyznaniu Gminie Męcinka dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej w Słupie. Łącznie na to zadanie Gmina Męcinka pozyskała z MSWiA 328 962 zł.