Realizacja milionowej inwestycji drogowej w Chełmcu kol. Jerzyków – zakończonaZakończono przebudowę kilometrowej drogi gminnej w Chełmcu na terenie kolonii Jerzyków. Dotację w wysokości 800 tys. na przebudowę drogi Gmina Męcinka pozyskała z budżetu państwa , co stanowi 80% wartości inwestycji. Wkład własny pochodził z budżetu Gminy Męcinka.

 

Realizacja milionowej inwestycji drogowej w Chełmcu kol. Jerzyków – zakończona