poniedziałek, 24 czerwiec 2019 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka
  • Absolutorium dla Wójta Gminy Męcinka udzielone jednogłośnie
  • Bezpłatne półkolonie letnie
  • V Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej
    w Męcince
  • Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023
    w Gminie Męcinka
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy
Informuje, że na podstawie art. 31 ust. 1 - 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009r., w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej ( t.j. Dz. U. z 2015 , poz. 991 ), obywatele polscy, którzy w 2018 roku ukończyli 18 rok życia i są zameldowani na terenie Gminy Męcinka, jako w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zostaną objęci rejestracja.

Rejestrację wobec ww. osób prowadzi wójt Gminy Męcinka na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2019. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w art. 8 pkt 1-5, 7, 9-11, 14, 17-21 i 26 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.),uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), bez obowiązku zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby podlegającej rejestracji. Rejestracja polega na sporządzeniu corocznie rejestru osób objętych rejestracją, w postaci wydruku na nośniku papierowym oraz w postaci elektronicznej w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz rejestru wójt przekazuje Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Bolesławcu niezwłocznie po sporządzeniu, nie później jednak niż do dnia 5 stycznia, następującego po roku w którym osoby objęte rejestracją ukończyły 18 rok życia. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, skreślenie osoby z rejestru może nastąpić ,po otrzymaniu przez Wójta Gminy Męcinka zawiadomienia pisemnego, o wpisaniu tej osoby do rejestru przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce nowego pobytu. Rejestr jest aktualizowany na bieżąco, do czasu stawienia się osób danego rocznika do kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja wojskowa na terenie Województwa Dolnośląskiego, zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Telefon do Wójta

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODO

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o konsultacjach spolecznych Sudety 2030

Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

Fundusze Europejskie

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie