logotyp

Umowa na budowę wodociągu w Stanisławowie podpisanaW dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Męcinka, reprezentowaną przez Mirosława Brzozowskiego – Wójta Gminy Męcinka, a firmą Inkobud reprezentowaną przez Artura Kowalczyka – właściciela firmy dotyczącej robót budowlanych w zakresie wykonania sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w miejscowości Stanisławów. W ramach podpisanej umowy powstanie ok. 4 km sieci wodociągowej. Łączna kwota całej inwestycji wynosi 1,1 miliona złotych. Zgodnie z zapisem w umowie zadanie zostanie zrealizowane do końca maja b.r.

 

Umowa na budowę wodociągu w Stanisławowie podpisana