O G Ł O S Z E N I E
W dniu 25 lutego 2019r. o godz. 9:00
w sali widowiskowej w Męcince, Męcinka 85
odbędzie się
V SESJA RADY GMINY MĘCINKA

Porządek obrad (format PDF)