W dniu 25 lutego br. odbyła się V Sesja Rady Gminy Męcinka. W sesji udział wzięło 11 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Podczas sesji wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informacje z działalności za okres od 01.02 do 24.02.2019 r.

Radni podjęli uchwały w sprawie:
1) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Męcinka na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
2) zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2019r.

V SESJA RADY GMINY MĘCINKA

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego za okres 01.02.2019 - 25.02.2019 (format PDF)