Otrzymane dotacje po rozpatrzeniu ofert na ogłoszony przez Wójta Gminy Męcinka  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w okresie od 1 marca do 15 grudnia 2019 roku.

Dokument - Ogłoszenie o wynikach konkursu (format PDF)