Dzien pamięciBóg, Honor, Ojczyzna – to najważniejsze słowa, które przyświecały żołnierzom z podziemia niepodległościowego w nierównej walce o wolną Polskę. Gminne uroczystości upamiętniające bohaterów walczących o wolną i niepodległą Polskę rozpoczęły się apelem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach. Po uroczystej akademii nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą przez Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Męcinka Waldemara Talara, Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Męcinka Iwonę Torończak – Kaczor oraz delegacje szkół Gminy Męcinka.