O G Ł O S Z E N I E
W dniu 29 marca 2019r. o godz. 9:00
w sali widowiskowej w Męcince, Męcinka 85
odbędzie się
VI SESJA RADY GMINY MĘCINKA

Porządek obrad (format PDF)