o wydaniu decyzji nr 6/19 z dn. 13 marca 2019r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zamierzenia budowlanego pn.: BUDOWA LINII 400KV MIKUŁOWA-CZARNA,ETAP V i umarzającej postępowanie administracyjne dot. części tej inwestycji.

Treść obwieszczenia