miniaturaDbając o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci z jaworskiej komendy przeprowadzili 12 sierpnia debatę ewaluacyjną. Jej celem było podsumowanie działań podjętych przez funkcjonariuszy, na podstawie wniosków i zaleceń uzyskanych podczas ubiegłorocznej debaty społecznej „Bezpieczny Senior”. Podczas listopadowego spotkania skierowanego przede wszystkim do najstarszej grupy mieszkańców naszego powiatu przedstawiono mechanizmy różnych form oszustw z jednoczesnym wskazaniem jak się przed nimi uchronić. Ponadto omówiono zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przypomniano możliwości i założenia aplikacji: „Moja Komenda”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Przybyłych gości przywitał I Z-ca Komendanta Powiatowego  Policji w Jaworze mł. insp. Artur Bujak, który wskazał cele debaty ewaluacyjnej, podkreślając jak ważnym aspektem jest bezpieczeństwo naszych seniorów.

Głównym celem wczorajszego spotkania z mieszkańcami powiatu jaworskiego zorganizowanego w Gminnym Obiekcie Kulturalno-Edukacyjnym w Męcince było podsumowanie działań prowadzonych przez jaworskich policjantów, którzy omówili sposób realizacji rekomendacji dla Policji uwzględniających wnioski z ubiegłorocznej, listopadowej debaty pt. „Bezpieczny Senior”.

W dalszej części spotkania prelegenci z jaworskiej komendy wspierani przez zaproszonych gości reprezentujący między innymi Starostwo Powiatowe i Inspektorat ZUS w Jaworze oraz Bank Spółdzielczy i GOPS w Męcince w formie multimedialnej przedstawili uczestnikom mechanizmy działania sprawców wyłudzających pieniądze metodą na tzw.: „wnuczka”, „urzędnika” „inkasenta” czy „akwizytora”. Policjanci wskazali, na co uważać w kontaktach z osobami próbującymi nieuczciwie zachęcić nas do podpisywania różnego rodzaju umów podczas pokazów czy prezentacji.  W trakcie debaty informowano także, kogo nie należy wpuszczać do domu, gdzie nie należy przechowywać gotówki i jak bezpiecznie pobierać pieniądze z kont bankowych oraz bankomatów.

Kolejnymi poruszonymi założeniami były bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz prezentacja możliwości aplikacji „Moja Komenda”, „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” czy programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Ta część spotkania jak również poprzednia wywołała niezmiernie ciekawą dyskusję, w trakcie, której uczestnicy zadawali prowadzącym różnego rodzaju pytania. Na wiele z nich odpowiedział Naczelnik Wydziału Kryminalnego, Kierownik Referatu Ruchu Drogowego czy Dzielnicowy Gminy Męcinka wyjaśniając słuchaczom nurtujące ich problemy.

Podsumowując debatę, wszyscy zgodzili się, co do tego, że o wskazanych w niej aspektach należy rozmawiać jak najczęściej, w celu uzmysłowienia możliwie największej liczbie osób, jakich zagrożeń mogą doświadczyć w codziennym życiu. Wielka aprobata dla działań jaworskich stróżów prawa zobowiązała ich do realizacji dalszych systematycznych przedsięwzięć mających na celu niwelowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Źródło: KPP Jawor