O G Ł O S Z E N I E
W dniu 4 września 2019r. o godz. 8:00
w sali widowiskowej w Męcince, Męcinka 85
odbędzie się
XII SESJA RADY GMINY MĘCINKA

Porządek obrad (format PDF)