miniaturaBlisko kilometr drogi asfaltowej powstanie w miejscowości Piotrowice. Inwestycja o wartości ponad 600 tysięcy złotych zrealizowana zostanie do końca 2019 r.

Na przedmiotowe zadanie Gmina Męcinka pozyskała dotację z budżetu państwa na poziomie 80%.

W dniu 12 września Wójt Gminy Męcinka podpisał umowę z wykonawcą inwestycji tj. konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe Produkcyjno i Handlowe „COM-D” oraz Lider Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

inwestycja