środa, 03 czerwiec 2020 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie

Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Męcinka na rok szkolny 2020/2021

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne w Gminie Męcinka realizowane jest w przedszkolach na podstawie art.31 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z późn.zm.)

Organizacja edukacji przedszkolnej w Gminie Męcinka w roku szkolnym 2020/2021

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w :

  • Przedszkolu w Męcince w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince
  • Przedszkolu w Piotrowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach
  • Oddziale Zamiejscowym w Pomocnem, wchodzącym w skład Przedszkola w Piotrowicach.

Więcej informacji (format PDF)

Rekrutacja uczniów do klas I-szych szkół podstawowych w Gminie Męcinka na rok szkolny 2020/2021

Organizacja edukacji szkolnej w Gminie Męcinka w roku szkolnym 2020/2021 I etap edukacyjny realizowany jest w :

  • Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Męcince
  • Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach

Więcej informacji (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

logo

Fundusze Europejskie

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie