ws. obowiązkowego zdalnego nauczania

Treść zarządzenia