dotyczącą zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny, wystawiania karty zgonu oraz finansowanie tych czynności

Treść informacji