wykaz nieruchomości zabudowanej o nr geod. 800/4, położona w obrębie wsi Piotrowice przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Pobierz wykaz nieruchomości do sprzedaży o nr geod. 800/4