ws. sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

Treść zarządzenia
Wykaz nieruchomości