ws. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Treść zarządzenia
Wykaz nieruchomości