sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Męcinka

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia