ws. sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Męcinka

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz