ws. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Męcinka

Treść zarządzenia
Wykaz