ws. sprzedaży lokalu użytkowego

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz