sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia - wykaz