w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka oraz ustalenia regulaminu tego przetargu.

Treść zarządzenia