w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Treść zarządzenia