w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Męcinka

Treść zarządzenia
Wykaz