w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Męcinka

Treść zarządzenia
Wykaz