OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)