OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenów osadniczych w obrębie Chroślice
i Męcinka w Gminie Męcinka

Treść obwieszczenia (format PDF)