o zmianie decyzji Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r., zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00" (zmienioną decyzją tego Organu Nr 22/16 z dnia 11 października 2016 r.), dla przebudowy ul. Cukrowniczej w Jaworze i budowy wiaduktu WD-8 nad drogą ekspresową S3

Treść obwieszczenia