sobota, 04 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy turystycznej,terenów
sportowo - rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławó wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 647) oraz uchwał Rady Gminy Męcinka: Nr XXXI/193/09 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo - rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów oraz Nr XLVII/307/10 z dnia 30 września 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/193/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo - rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów, obejmującej obszar w rejonie byłego schroniska "Marianówka", zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od 11 września 2013 r. do 9 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 16. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wskazany w załączniku do przedmiotowej uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie