piątek, 28 styczeń 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, w związku z realizacją uchwały Nr XXI/131/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 26 listopada 2012 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka" dla wskazania nowych terenów zabudowy mieszkaniowej wsi Piotrowice

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)

Pobierz: Projekt zmiany studium (format PDF)
Pobierz: Rysunek ujednolicony - projekt zmiany studium (format JPG)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie