Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Męcinka uchwały nr IV/30/2015 z 26 lutego 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiany), obejmującego obszar działki nr 238 w Pomocnem

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)