sobota, 04 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/240/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 23 wrzesśnia 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15 stycznia 2016r. do 4 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 1 projektu zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana planu dotyczy terenu działek nr 73/1, 73/2 i cz. dz. nr 75 w obrębie geodezyjnym Małuszów.

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie