poniedziałek, 19 sierpień 2019 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Męcinka na rok szkolny 2017/2018

31.03.2017 - Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Męcinka (format PDF)

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach (art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty – Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami) i art.31 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. , poz. 59)
Organizacja edukacji przedszkolnej w Gminie Męcinka w roku szkolnym 2017/2018
Wychowanie przedszkolne realizowane jest w :
• Przedszkolu w Męcince w Zespole Szkół w Męcince
• Przedszkolu w Piotrowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach
• Punkcie Przedszkolnym „Słoneczko" w Pomocnem*, prowadzonym przez osobę fizyczną.
Czytaj więcej: Rekrutacja dzieci do przedszkoli w Gminie Męcinka na rok szkolny 2017/2018

31.03.2017 - Uchwała Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Męcinka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły (format PDF)

Organizacja edukacji szkolnej w Gminie Męcinka w roku szkolnym 2017/2018
I etap edukacyjny realizowany jest w :
• Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Męcince
• Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piotrowicach

Czytaj więcej: Rekrutacja uczniów do klas I-szych szkół podstawowych w Gminie Męcinka na rok szkolny 2017/2018
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

logo

Fundusze Europejskie

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie