poniedziałek, 25 styczeń 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

 

1. Świadczenia wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 182 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).
 
RODZAJ ŚWIADCZEŃ 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
ilość kwota
ilość
kwota
ilość
kwota
ilość kwota
ilość kwota
ilość kwota
ilość kwota
 Zasiłki okresowe 738  236879 735  226714  910  255991  944  280999  855 282522,36  998 393862  983 360944,82
 Zasiłki stałe
 268  91819  260  81985  232  71730 194  69752  185  67565,71  284  112279,48  316  115205,22
 Zasiłki celowe
 185  101449  158  108265  519  64647  374  32932  392  37779  406  58373,5  440  72405,58
 Usługi opiekuńcze
 4109  12188  3521  19744  68  7856  25  3369  27  4244  26  3241,53  30  3122,42
 Domy pomocy społecznej
 36  52184  24  42071  44  76030  47  87743  42  73880,48 56  104584,29 74  150775,48
 Sprawienie pogrzebu
 1  2494  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Schronienie  287  4032  -  - 14 5551  14  10705  20  14856,20  28  15297,12  16  13710,97
 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
 188  7178  207  6548  -  -  -  -  - 5953,83  - 9655,26  - 10409,42
 Klęska ekologiczna
lub żywiołowa
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Zdarzenia losowe
 2  14400  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Dodatki mieszkaniowe
 125  14012  108  16002  111 18979 84  14090 61  12107,47 54  9016,66 34  7717,86
 Posiłki - dożywianie
 472 146400  396  87364  280 81107 181 69565 - - 1055 76762,62 703 46873,45
 
 
2. Świadczenia rodzinne przyznane na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2013r. Nr 139, poz. 1556 z późn. zm.)
 
alt
 
alt
 
 
 
 
3. Świadczenia alimentacyjne przyznane od 01.10.2008r. na podstawie ustawy z dnia 7września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. 1, poz. 1228 z późn. zm.)

 
RODZAJ ŚWIADCZEŃ  2008  2009  2010 2011
2012
2013
2014
ilość
kwota
 ilość kwota
 ilość kwota
ilość
kwota
kwota ilość
kwota ilość
kwota ilość
 Fundusz alimentacyjny
78 19110 360 93980  476  28859  512 152559  333 162204,71  78 19110  528 167642
 
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie