W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Męcinka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w uprawach Wójt Gminy Męcinka informuje, że każdy rolnik który stwierdził powstanie w swoim gospodarstwie szkody może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o oszacowanie szkód, który jest dostępny na stronie internetowej www.mecinka.pl lub w urzędzie gminy. Wzory dokumentacji oraz szczegółowe informacje dotyczące procedur dostępne są także na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – www.duw.pl

Na podstawie przyjętych wniosków Wójt Gminy Męcinka będzie miał możliwość złożenia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku o powołanie Komisji Gminnej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. (76) 8713455, pok. nr 9 Urzędu Gminy Męcinka.

Wójt Gminy Męcinka
Mirosław Brzozowski