Najczęstszymi przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym są:

W celu zmniejszenia ryzyka upadku należy:

Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Upadek to nie przypadek", które dostępne są w jednostkach organizacyjnych Kasy.
Materiały źródłowe: -broszury prewencyjne KRUS
Opracowała: Danuta Rydz Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy