Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w raporcie X ogłosił na terenie Gminy Męcinka wystąpienie suszy na uprawach: na gruntach I kategorii:
Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.
Załączniki:
mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
wersja tabelaryczna - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/