Nasza gmina bierze udział w konkursie ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

Wygra ta gmina, w której największa liczba użytkowników dokona samospisu internetowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej tutaj: https://spisrolny.gov.pl/

Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody: komputery, tablety, głośniki.

Rolniku! Spisz się sam i pomóż naszej gminie wygrać konkurs! Spis rolny trwa do 30 listopada 2020 r.

sr2020 plakat info