Pamiętaj:

Co jeśli przydarzy się wypadek?

Bądź odpowiedzialny. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym osobom pracującym czy przebywającym na terenie gospodarstwa

Materiały źródłowe: -broszury prewencyjne KRUS
Opracowała: Danuta Rydz Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy