Działając na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024”. Celem opracowania jest monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych.

Na terenie województwa dolnośląskiego za przedsięwzięcie odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Starosta Jaworski zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, zwraca się z prośbą do właścicieli lasów prywatnych o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenie w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w „Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”.

Prace terenowe w każdym roku będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.