w załączeniu zaproszenie do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Pismo Ministra Pudy zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR

Wspólna polityka rolna mini