Ludowy Klub Sportowy "Platan".
59-424 Męcinka,
Sichów 41

-wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, decyzją Starosty Jaworskiego Nr OKL.4141/RS/08/1/04 z dnia 16.03 2004 r.

1. Informacje adresowe i rejestrowe:

Ludowy Klub Sportowy "Platan".
59-424 Męcinka,
Sichów 41

-wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, decyzją Starosty Jaworskiego Nr OKL.4141/RS/08/1/04 z dnia 16.03 2004 r.