WÓJT GMINY MĘCINKA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka na tablicy ogłoszeń na piętrze oraz na stronie internetowej w dniu 10 maja 2013r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej o nr geod. 569, położonej w obrębie wsi Pomocne przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz treść ogłoszenia (format PDF)