na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 184/34, o powierzchni 0,2611 ha położonej w obrębie geodezyjnym Męcinka w miejscowości Nowa Męcinka

Treść ogłoszenia