Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. w dniach od 4 do 7 marca bieżącego roku organizuje misję gospodarczą do Rzymu. Jej celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami, a firmami z Włoch. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych promocją swoich towarów i usług, pozyskaniem nowych rynków zbytu oraz kontrahentów.

Więcej informacji (format PDF)
Formularz zgłoszeniowy (format DOCX)