25 listopada br. weszły w życie przepisy, które umożliwiają zabezpieczenie zmian pokoleniowych w firmach i pozwolą na zachowanie ciągłości działania w przypadku śmierci przedsiębiorcy.

Dzięki temu przedsiębiorca może wyznaczyć tzw. zarządcę sukcesyjnego. Wpis zarządcy sukcesyjnego następuje przy użyciu formularza CEIDG-ZS, który jest załącznikiem do wniosku CEIDG-1. Formularze dostępne są na stronie CEIDG w zakładce "Formularze i instrukcje" od 25 listopada br.

Więcej informacji na temat sukcesji  znajduje się tu: https://biznes.gov.pl/sukcesja